קשרי תרבות ומדע

קשרי תרבות ומדע

​אגף קשרי תרבות ומדע מופקד על הפעילות התרבותית והמדעית בנציגויות ישראל בחוץ לארץ ומתדרך את ראשי הנציגויות ונספחי התרבות בכל הקשור לעיסוקיהם בתחום התרבות והמדע לפי מדיניות המשרד.
יעדי האגף הם לתת קדימות וחשיפה גבוהים בחוץ לארץ לפעילות התרבותית והמדעית של ישראל כאמצעי חשוב לקידום האינטרסים המדיניים שלה. זאת כדי להשיג תדמית חיובית על ידי שימת דגש על האיכות התרבותית והמדעית וכדי להציג את הישגיה בתחומים אלה כאמצעי מרכזי ביצירת התדמית.
באגף שלוש מחלקות:
א. המחלקה לאומנויות וספרות;
ב. המחלקה לשיתוף פעולה תרבותי ומדעי;
ג. המחלקה למינהל ותקציב.
האגף אחראי על שיתוף הפעולה בנושאי תרבות, מדע, חינוך וספורט עם כל מדינות העולם בהתאם לצורך, תוך התייעצות עם גופים ומשרדים מקצועיים הקשורים לנושא. האגף נושא באחריות התקציבית למימוש שיתוף פעולה זה.
האגף עוסק בפיתוח קשרי התרבות והמדע, ביצוא ובהצגת התרבות הישראלית בחוץ לארץ על ידי שיגור וסיוע, בשיגור תזמורות, מופעים, אמנים, תיאטרונים, סרטים, ספרות, ספרים ומשוררים (כולל סיוע לתרגום ספרות עברית יפה והפצתה), בשיגור תערוכות ואמנים, בהשתתפות בביאנלות ובאירועים בינלאומיים אחרים, בחילופי מלגות (מתן מילגות ממשלת ישראל לסטודנטים זרים), בחילופי מדענים, חוקרים ומרצים ובהפצת מידע שוטף על פעולות התרבות של ישראל. ממשלת ישראל חתומה על הסכמי תרבות ומדע עם למעלה מ-80 מדינות, והאגף מטפל ביישום הסכמים אלה לפי סדר עדיפויות מדיני. סדרי העדיפויות נקבעים תוך שילוב בין יצוא התרבות ומערכת האינטרסים המדיניים של מדינת ישראל הנקבעים על ידי הנהלת משרד החוץ. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר