הנפקה והארכה של מסמכי נסיעה

הנפקה והארכה של מסמכי נסיעה

 1.מידע כללי

על כל אזרח ישראלי השוהה בחו"ל, קטין כבוגר, לשאת עמו בכל עת מסמך נסיעה ישראלי בתוקף. מסמכי הנסיעה שמנפיקה מדינת ישראל לאזרחיה (דרכונים ותעודות מעבר) הם רכוש המדינה ויש לשמור עליהם מכל משמר.

להדגיש כי חובתו של כל אזרח ישראלי, על-פי חוק, להיכנס ולצאת מישראל תמיד עם מסמך נסיעה ישראלי.

תוקפו של דרכון ישראלי לבגיר הוא 10 שנים ולקטין 5 שנים. לגבי בגיר - אם עברו 10 שנים מיום הנפקת הדרכון אזי יש לפנות לנציגות לשם הנפקתו של דרכון חדש. אם טרם עברו 10 שנים מיום ניפוקו, ניתן להאריך את תוקף הדרכון עד מלאת לו 10 שנים.

  
2. הארכת דרכון

בגיר
כדי להאריך את תוקף הדרכון, יש למלא את הטופס הרלוונטי, לצרף אליו את הדרכון ולשלוח אותו אל המחלקה הקונסולרית בנציגות (להורדת טופס בקשה להארכת דרכון לחץ על קישור זה). פעולה זו איננה כרוכה בתשלום דמי אגרה.

קטין
ניתן להאריך דרכון לקטין למשך חמש שנים ועד מלאת לו 17 שנים.
לאחר הסדרת מעמדו הצבאי, ניתן להאריך דרכון לקטין על-פי אישור רשויות הצבא (לפירוט נוסף – ראה בהמשך, הפרק העוסק בטיפול אל מול רשויות צה"ל).
באשר לאופן הטיפול בהארכת דרכון לקטין יש להתייעץ טלפונית עם המחלקה הקונסולרית בנציגות.

3. חידוש דרכון בשל פקיעת תוקף

בגיר

על מנת לחדש דרכון יש להגיע לנציגות מצוידים (או לשגר בדואר – ראה סעיף "מידע כללי") בדברים הבאים:

קטין
יש להתייעץ טלפונית עם המחלקה הקונסולרית בנציגות באשר לתנאים הנדרשים להנפקת מסמך נסיעה לקטין.

4. חידוש מסמך נסיעה במקרה של אבדן/גניבה/השחתה

במקרה של אבדן/גניבה/השחתה של מסמך נסיעה יש להגיע לנציגות לשם הנפקת מסמך נסיעה אחר תחתיו. טרם ההגעה, יש להצטייד בדברים הבאים:

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
שתף